"> ' %>
Emaerket kontrolleret
Gå til forsiden


Optøning af vandrør

 
Tiden nærmer sig hvor hård nattefrost kan udgøre en alvorlig trussel for vandrør, der er placeret på særligt udsatte steder som f.eks. på lofter, i skunkrum, under vinduespartier og i nærheden af ydervægge fryser til.
 
Lad os allerede nu sikre de udsatte rør ved at montere varmeslanger som tænder automatisk når temperaturen nærmer sig frysepunktet, så undgår du  frostsprængninger og efterfølgende vandskader.
 
Er skaden sket og vandrøret frosset til tilbydes elektrisk optøning af vandrør. Da elektroder monteres i begge ender af røret er det kun en begrænset del af isoleringen der skal fjernes.
 
Hellerup Elektrikeren - Bernstorffsvej 84, 2900 Hellerup - Telefon: 39 62 27 27 - E-mail: he@hellerup-el.dk