"> ' %>
Emaerket kontrolleret
Gå til forsiden


El-syn

 

Fra 1.maj 2012 skal der i forbindelse med ejendomshandel hvor der ønskes tegnet en ejerskifteforsikring udarbejdes en rapport over de elektriske installationer.


Eftersynet gennemføres som en visuel gennemgang af den umiddelbart tilgængelige del af installationen kombineret med en stikprøvevis adskillelse af dåser og monteringsmateriel, åbning af tavler

samt gennemførelse af relevante målinger. 


Oplysningerne indberettes til sikkerhedsstyrelsen med bilag og fotos, hvor evt. fundne fejl og mangler anføres.

  
Prisen afhænger af hvor stor boligen er og hvilket år den er opført.

Eftersynet kan bestilles her ved angivelse af navn, adresse og tlf/mobil nr.

I forbindelse med salg af andelsboliger er det op til foreningens vurderingsfolk samt vedtægterne om der skal udføres el-syn. 

Mange el-syn rapporter er udfærdiget til at udføre en stikprøvevis undersøgelse. Ved en stikprøvekontrol kan du risikere at ulovligheder eller fejl først opdages den dag du sælger din bolig.

Vi anbefaler derfor at der udføres et gennemgående eftersyn således at alle fejl blotlægges.  

Vi anbefaler ligeledes at foreningen benytter den samme el-installatør ved hver salg. Dette for at sikre en kontinuitet.  

Hellerup Elektrikeren - Bernstorffsvej 84, 2900 Hellerup - Telefon: 39 62 27 27 - E-mail: he@hellerup-el.dk