"> ' %>
Emaerket kontrolleret
Gå til forsiden

Hellerup Elektrikeren har gennem en årrække med succes implementeret 

BUANCOSYSTEM A/S hos flere af vores kunder.

Buanco System A/S er en dansk virksomhed, der leverer identifikations-, sikkerheds- og registrerings- systemet CARD8


I 1973 grundlagde Mie og Svend Erik Busch sammen med Erik Glaven BUANCO SYSTEM A/S. I begyndelsen udviklede og producerede BUANCO udelukkende kundespecifikke løsninger som kortkodemaskiner, vejesystemer og Custom PC boards. I 1991 blev den første udgave af CARD8 Systemet - adgangskontrollen - ud- viklet og sat i produktion. Kantinesystemet, som BUANCO er markedsleder på, kom i 1995.

Vore kunder er offentlige og private virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der stiller høje krav til sikkerhed, kvalitet, brugervenlighed, funktionsdygtighed og præcision. 

På www.BUANCOshop.dk, kan du bestille alt dit tilbehør til lynhurtig levering. BUANCO er distributør af SmokeCloak Danmark-produkter, som har det bredeste sortiment på markedet for tågesikring og tilbehør af højeste kvalitet. Vil du høre mere om CARD8 og SmokeCloak, kan du altid kontakte Hellerup Elektrikeren. Det ville glæde os at arbejde sammen med dig!
CARD8 systemet har mange muligheder for valg af soft- waremoduler. Vi kan kort beskrive hovedmodulerne:

Adgangskontrol
Grundmodul for CARD8 systemet. Indeholder systemopsæt for terminaler m.m. og øvrige opsætningsmuligheder for dagsmodeller og sikkerhedsniveau ́er.

Flextidsregistrering
- integrerer tidsregistrering i CARD8 systemet via C8WIN modulet “ Flextid “, de eksisterende terminaler anvendes til registrering.

Flexicon
- giver den enkelte bruger mulighed for, på egen PC at se egne tidsregistreringer, foretage rettelser, udprintninger m.m.

Kantinekontrol
- giver mulighed for at foretage indkøb i kantine og automater med brugerens ID enhed. Kan anvendes både som kredit - og debet køb, både i kantinens POS system og i evt. automater, der forsynes med et BUANCO automatinterface.

Billedbehandling
- giver mulighed for at tilknytte billeder til brugerne, samt ID-kort produktion på egen kort-printer. Kortprinter og digital-kamera kan leveres efter nærmere aftale.

BUANCO kantinebetalingssystem - en unik løsning for brugerne
BUANCOs kantinebetalingssystem er et professionelt og moderne arbejdsredskab til den moderne kantine og er især særdeles velegnet til større kantiner, hvor der er behov for en hurtig og effektiv afvikling af transaktioner i forbindelse med betaling. BUANCOs løsning er kontobaseret, hvilket betyder, at der ikke vil mistes værdi i til- fælde af, at et kort bliver væk. Systemet er helt åbent og giver således mulighed for at eksisterende firma-, studie- eller adgangskort kan anvendes, ligesom BUANCOs system kan integreres til eksisterende former for adgangskontrol.

BUANCOs kantinebetalingssystem vælges fordi systemet:
-giver en utrolig hurtig og enkel betjening og dermed ingen kødannelse og kan gøres helt kontantfrit, hvilket giver øget hygiejne, ingen håndtering af kontanter, ingen kasseoptælling og dermed øget sikkerhed. Systemet kan gøres 100% selvbetjent, så der frigives ressourcer til at fokusere på udbuddet af mad i kantinen. Systemet giver mulighed for automatisk løntræk, uden der trækkes på ekstra ressourcer på lønningskontoret.


Hellerup Elektrikeren - Bernstorffsvej 84, 2900 Hellerup - Telefon: 39 62 27 27 - E-mail: he@hellerup-el.dk